Ürünlerimizde sunulan damak tad� ve de�i�mez kalite, kesintisiz 77 y�ll�k tecrübenin eseridir.
Sincap Markalar�
Ayçekirde�i lansman filmimizi görmek için t�klay�n�z.
Yeni ürünlerimizi ve zengin kuruyemi� çe�itlerimizi gördünüz mü?
Sat�� ma�azalar�m�z hizmete ba�lad�!
TSE; HACCP -
Copyright 2005-2011 Ekmek�io�lu A.�. Designed by Myra New Media